Spirituel mindfulness

Spirituel mindfulness

Hvad er spirituel mindfulness?

Der er skrevet meget om hvor spirituel mindfulness har sin historiske oprindelse, hvor og hvor meget spirituel mindfulness bliver brugt i dag, bla. i virksomheder, på hospitaler, i psykiatrien.

Spirituel mindfulness meditation er en træning af dit sind hvor du lærer at træne fuld opmærksomhed. På dine tanker, følelser og kropsfornemmelser – såvel som opmærksomhed på dine omgivelser.
Du træner at bliver mere nærværende og opmærksomt tilstede lige nu og her. Du træner at stoppe op i dine automatiske bla. tankerækker, tankemønstre, domme, vurderinger. Du træner at styre “automat-piloten” af dit sind for at blive mere herre “i eget hus”.

Hvad opnår du ved Spirituel mindfulness træningen

Med spirituel mindfulness bliver du langt bedre i stand til at styre dit sind, så det ikke styrer dig. Spirituel mindfulness er at være til stede med fuld opmærksomhed lige her og lige nu. At have alle sanser åbne, og at være opmærksom på dine tanker, følelser og sanseindtryk. Uden at bedømme. Uden at vurdere det, du oplever. Bare registrere det, som det er. Og så slippe det uden at reagere på det.

I spirituel mindfulness træner du den ultimative frihed: nemlig at slippe fri af sindets tyranni. Det betyder at vi mærker fx frustration eller vrede, men at vi er i stand til at slippe den igen uden at skulle reagere på den; at vi kan opleve stærk længsel uden at blive slave af den. Det betyder at du ikke lader dig føre rundt af dine spontane tanker og følelser uden rorpind.

Derimod er spirituel mindfulness som at være herre i eget hus, hvor du er i stand til bevidst at styre dine tanker og følelser. Hvordan du vil forholde dig til livet, – til mennesker du møder, situationer du står i, problemer og udfordringer. Når du bevidst træner dit sind bliver du bedre i stand til at vælge hvordan du vil opleve det der sker i dig og omkring dig. Hvordan du vælger at reagere på det.

Når du er i en spirituel mindfulness tilstand har du:

  • et roligt sind
  • en bedre dømmekraft
  • kontrol over dine tanker, reaktioner, og handlinger
  • og en accept af virkeligheden som den er
  • Det giver dig også større impulskontrol. At du formår at tænke dig om en ekstra gang inden du følger en lyst til noget.

For at få sådanne behandling skal du blot kontakte mig

Gå tilbage