Velkommen til Sjælen.dk

Det ultimative liv

Sjælen er et vanskeligt definerbart begreb.
Det kan f.eks. defineres som den åndelige essens af et menneske.
Sjæl bruges mere eller mindre synonymt med begrebet ånd.
Hvad er Sjælen?
Et dyrebart punkt af bevidst, lyksalig, let energi,
som befinder sig der, hvor tankerne kommer fra.
Dette punkt tænker, husker og beslutter.
Dette punkt er dig.
Punktet hvor hver en følelse fødes …
Et åndeligt væsen som handler igennem kroppen.
Den evige kilde til liv og livets oplevelser, for selvværd og selvrespekt.

At være sensitiv

Hvad vil det sige at nogen reagere kraftigere end andre?
Hvorfor opfatter nogle ting anderledes ?
Hvad vil det sige at være særlig sensitiv?

Se mere Her

Stop angsten hvordan?

Jeg har haft en masse gode erfaringer med healing, hvor klienten favner angsten på en måde som ikke er skræmmende og provokerende.

Se mere Her

Hvad er healing og hvad kan det hjælpe med?

Formålet med healing er at åbne op for de blokeringer, der har manifesteret sig i fysiske eller psykiske symptomer. Healingsenergien kan genoprette åndelig ligevægt og mental velbefindende. Energien afbalancerer kroppens energier og forøger samtidig livskraften. Den fungerer dermed på alle niveauer: Fysisk, emotionelt, mentalt og spirituelt.
Healeringen skaber en stimulering af klientens eget immunforsvar.

Se mere Her

Gå tilbage