Karmisk healing

Karmisk healing

Karmisk healing  –  healing af traumer fra tidligere inkarnationer

Karmisk healing healer vores karmiske traumer på tværs af inkarnationer og dermed frigiver den karmiske viden og kraft, som vi bærer med os.

Når sjælen udtrykker sig gennem mennesket, så har den brug for at læne sig op af erfaringer fra tidligere liv, for ikke at skulle starte helt forfra hver gang. I forbindelse med kontakten som skabes til tidligere livs erfaringer, kan det ikke undgås, at der skabes kontakt til tidligere ubehagelige oplevelser og traumer fra de tidligere liv.

Karmisk healing, healer de karmiske traumer, som er knyttet til de områder eller temaer du arbejder med her og nu i dit liv, som har bindinger til tidligere liv.

Dermed bliver der frigivet muligheden for at bruge det fulde potentiale, af de erfaringer som din sjæl tidligere har haft, i forbindelse med den type karma du er i gang med at udleve nu.
Under sessionen får vi indblik i de emner som din karmiske healing drejer sig om.
Ingen af mine behandlinger må erstatte lægebesøg eller lægebehandling, men er et godt supplement, specielt for dig, som selv vil være med til at gøre en forskel i dit eget liv.
Gå tilbage