Epigenetisk healing

Men hvad er så epigenetik? Ordet ”epi” er af græsk oprindelse og betyder egentlig ”ved siden af”. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation. Epigenetikken, derimod, beskæftiger sig med de arvelige forandringer, der ikke direkte involverer forandringer i selve det arvelige materiale, DNA.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Cellerne – forskellige og dog ens

Menneskekrop pen består af mere end 200 cellety per. Der er nerveceller, hudceller, muskelceller, blodceller osv. Hver celletype adskiller sig fra de øvrige ved at have nogle helt særlige egenskaber – det gælder deres udseende, funktion samt hvilke proteiner cellerne hver især producerer. Ikke desto mindre indeholder alle celler fra det samme individ nøjagtig det samme arvemateriale – DNA. Det betyder, at cellerne i princippet kunne være blevet helt ens – men det blev de altså ikke.

Hvorfor nu ikke det? Jo, en celles DNA kan beskrives som en ca. to meter lang streng, som ligger pakket sammen inde i cellens kerne. Langs strengen ligger generne for alle de proteiner, som cellerne kan producere. Men ikke alle gener aflæses i den enkelte celle. Således producerer en nervecelle alene de proteiner, som er nødvendige for netop dens udvikling og funktion. Det samme gælder levercellen, muskelcellen osv.

Epigenetik

Det centrale spørgsmål er, hvorfor nogle men ikke andre gener aflæses i den enkelte celle? Svaret ligger i den måde, hvorpå DNA’et er pakket inde i cellerne. Her er DNA-strengen viklet rundt om proteiner kaldet histoner.

Ved denne healings metode afbrydes en dårlig indkoding (det kan være angst) du har fra en ralation ( kan være en tip tip oldefar) og derved ændres den negative påvirkning på din dna og det tema der er blevet healet på (kan være angst) vil ikke vare så dominerendei dit eller dine relationers dna.

Ingen af mine behandlinger må erstatte lægebesøg eller lægebehandling, men er et godt supplement, specielt for dig, som selv vil være med til at gøre en forskel i dit eget liv.

Gå tilbage