Privatlivspolitik for Sjælen.dk

Privatlivspolitik

CVR:31360374

Opdateret 24. maj 2018.

Som kunde hos Sjælen.dk forudsætter det, at du afgiver visse personlige oplysninger. I forbindelse med behandling af personoplysninger kan du herunder læse mere om vores privatlivspolitik, hvordan vi hos Sjælen.dk behandler dine data.

KONTAKTOPLYSNINGER

Hos Sjælen.dk behandler vi dine persondata i overensstemmelse med EU-lovgivningen.
Du eraltid velkommen til at kontakte os på info@sjælen.dk for uddybende forklaring.

HVILKE DATA INDSAMLES?

Vi gemmer almindelige personoplysninger om dig, som alle er afgivet til os af dig. Eksempler på data, som du aktivt kan have afgivet er:
Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
Oplysninger sendt via e-mail.
Oplysninger du deler med os via de sociale medier, herunder Instagram og Facebook.
Særligt personfølsomme oplysninger som deles ved individuelle sessioner.

ANVENDELSE OG OPBEVARING AF INDSAMLEDE DATA

De indsamlede data anvendes med det formål at føre journal, for at kunne yde den bedst mulige behandling, samt informere og komme i kontakt med kunder.

PERSONDATA OPBEVARES

Informationer opbevares på Olinebooq´s server.
Sjælen.dk er underlagt tavshedspligt, og anvender udelukkende indsamlede oplysninger til sessioner.
Håndskrevne noter til journal opbevares i aflåst arkivskab, hvorefter de makuleres.
Oplysninger på Olinebooq´s server slettes efter 6 måneder efter endt forløb.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Sjælen.dk videregiver vi udelukkende oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik eller aftalt med dig personligt. Det betyder, at vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller anden myndighed. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og/eller organisationer medhenblik på beskyttelse mod svindel. Sjælen.dk beskytter dine persondata og behandler alle personfølsomme data med storforsigtighed.

DINE RETTIGHEDER

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, er du meget velkommen til at kontakte os, og vi vil undersøge muligheden. Du har ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, samt hvor de stammer fra eller hvad vi anvender dem til. Det er også altid muligt, at få oplyst hvor længe vi opbevarer dine persondata.

DU HAR RET TIL AT FÅ PERSONDATA RETTET ELLER SLETTET

Hvis du mener, at de persondata vi ligger inde med er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Dette sker ved henvendelse til os, hvor du skal oplyse os om, i hvilket omfang unøjagtighederne består i og hvordan du ønsker dem rettet. Ønsker du at trække dit samtykke tilbage, vil vi være forpligtet til at slette dine persondata. Dette foregår vedmakulering, hvorfor oplysningerne ikke kan fremskaffes igen. Dit samtykke er frivilligt, og kan til enhver tidtrække det tilbage ved henvendelse til os. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, som vi indhentede dem til, kan du ligeledes anmode om sletning. Du kan altid kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid mod lovgivningen.

Henvender du dig med anmodning om at få oplysninger rettet eller slettet, vil vi undersøge om betingelserne er opfyldt, hvorefter vi vil være i stand til at foretage en eventuel ændring hurtigst muligt.

DU HAR RET TIL AT KLAGE TIL DATATILSYNET

Sjælen.dk er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med Sjælen.dk, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

 

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

 

Gå tilbage