Cancer healing

Cancer healing

Ved klienter ramt af cancer, har jeg fokus på hvor klienten er og ikke mindst klientens behov, her tænker jeg på:

  1. FYSISK
  2. PSYKISK
  3. ENERGIMÆSSIGT
  4. SPIRITUELT

Ofte vil klienten opleve at blive meget angst, vrede, umattethed, fyldt af skyld og skam.
Derved vil klienten opleve at have en meget dårlig kropskontakt på grund af angsten, chokket, behandlingen. Behov for at tilpasse og acceptere en helt ny måde at skulle være i sit liv på.

Ofte møder cancerpatienter en stor bølge af andres angst og tabu, og det kan være svært at have energi til det oven i alt det andet.

Forskellige tilgange jeg bruger alt efter hvor klienten er:

  1. Diagnose:
  2. Behandlingsforløb:
  3. Kontrolforløb:
  4. Efter cancer/rehabilitering:
  5. Genkomst af cancer:
  6. Kronisk cancer:

Styrk immunforsvar, vitalitet, ro og indre styrke, glæde, energi til at få gjort de rigtige ting fysisk og psykisk.

Senfølger:

Med cancer, der kombinerer jeg healingen med visuelle billeder af, at knuden bliver mindre og en sundere og roligere cellevækst opstår. Jeg har meget fokus på at immunforsvaret styrkes, og at det bliver i stand til at bekæmpe og eliminere cancercellerne – så knuder bliver mindre og opløses.

Det kan cancerpatienten også gøre selv. Billeder af at cancerområdet bliver mindre og ydreområder af cancercellernes område bliver mere sårbare og lettere at genkende og eliminere for kroppens immunforsvar. Forestillingen om en bums, der bliver trykket ud og det sunde væv kommer tilbage eller at energien i knuden/canceren bliver taget ud af kroppen, og at den ikke længere har tilknytning til kroppen.

Ingen energi = ingen vækst, så energien gives til den sunde normale vækst og immunforsvar, psykisk og fysisk velbefindende. Hold fokus på det ”gode” og ikke selve canceren. Som altid bed om hjælp til at blokeringer forsvinder og sundhed og vitalitet genoprettes – det er det samme, som en almindelig healing (problem – energi til løsning og genoprettelse af balance psykisk og/eller fysisk.

Jeg har fokus på at klienten har meget nedsat fysiske, psykiske og vitale ressourcer til rådighed  – det kan klienten også bede om i sine egne selvhealinger. Så klienten forestiller sig selv som næsten stråler af intenst, men harmonisk energi i hele sit system – noget at stå imod med og noget at ”falde til ro i”.

Så er der psyken og andre psykosomatiske blokeringer – den healer du som du plejer. Filosofien er, at jo mere afslappet og i god ”fysisk og psykisk” form klienten er, jo mere kan kroppen selv regenererer selv efter operation og kemobehandlinger.

Jeg har også fokus på, at kemoen virker så godt som muligt, og derefter kommer hurtigt ud af kroppen for at mindske bivirkninger, og øge gode cellers genvækst.

Så beder jeg altid om kraftig åndelig støtte og hjælp til klienten, og at de behandlinger de skal igennem er så godt åndelig underbygget som muligt.

Ingen af mine behandlinger må erstatte lægebesøg eller lægebehandling, men er et godt supplement, specielt for dig, som selv vil være med til at gøre en forskel i dit eget liv.

Book tid til en behandling her

Gå tilbage