Clairvoyance

Når du bestiller tid til en sitting, behøver du ikke oplyse andet end dit navn, jeg skal ikke vide noget om dig eller din baggrund. Under sittingen sidder du placeret overfor mig, og jeg starter med at lukke øjnene og “stiller ind” på den åndelige verden. Når der er etableret kontakt og beskederne kommer til mig, videregiver jeg dem til dig i den rækkefølge, de kommer.

Du skal helst ikke kommentere beskederne under clairvoyancen, da det kan virke distraherende, men jeg kan sagtens finde på at spørge dig om noget undervejs, og så må du naturligvis godt svare kort.

Jeg vil komme ind på mange forskellige emner fx familie, forhold, arbejde, din fortid/nutid/fremtid som kan være en guideline for dig. Måden jeg får beskederne på kan være via fx billeder, føleser, tale og afdøde. Jeg har altid tavshedspligt.

Det er ikke til at sige på forhånd, hvilke beskeder, der kommer, men jeg kommer aldrig ind på alvorlig sygdom, død og 3. parts information.

Du skal ikke være nervøs eller bange for at få en dårlig oplevelse – åndeverdenen er fuld af varme og humor, så selvom der måske bliver fokuseret på alvorlige ting i dit liv, vil du gå herfra med løftet sind og mulige løsningsforslag.

Det sker ganske ofte, at der kommer afdøde til stede under en sitting. Hvis du ønsker det, formidler jeg gerne den afdødes beskeder til dig. Det er ikke sikkert at lige den afdøde, du vil have kontakt til, er tilstede.

En god clairvoyant har ca. 80 % korrekte informationer og videregiver så meget som muligt, men det er vigtigt at du mærker efter og føler, hvad der er vigtigt for dig i forhold til den rådgivning, som du modtager.

Gå tilbage