Udforskeren

Du går efter sandhed ved at gå analytisk og systematisk til værks, idet du skridt for skridt tilvejebringer sikre data, der opbygger ny viden.

Du går efter nyopdagelser ved at arbejde med stor objektivitet og rationalitet, så du med sikkerhed kan afgrænse og synliggøre det, der er nyt, og som kan skabe fornyelser.

Du går efter præcision ved at arbejde dybdeborende og med en faktuel indstilling, der nøje skelner mellem nuancer og detaljer.

Gå tilbage